Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Vážený pane prezidente,
Stimate Domnule Preşedinte,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Vážený pane,
Stimate Domnule,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Vážený pane/Vážená paní,
Stimate Domnule/Doamnă,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dobrý den,
Stimaţi Domni,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Všem zainteresovaným stranám,
În atenţia celor interesaţi,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Milý Johne Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Milý Johne,
Dragă Mihai,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Obracíme se na vás ohledně...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vă scriem în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
V návaznosti na...
În legătură cu...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
V návaznosti na...
Referitor la...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Píši vám, abych vás informoval o...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Píši Vám jménem...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Vaše společnost mi byla doporučena...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Vadilo by Vám, kdyby...
V-ar deranja dacă....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Sunteţi amabil să...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Máme zájem o získání/obdržení...
Ne interesează să obţinem/primim...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Musím vás požádat, zda...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mohl(a) byste doporučit...
Îmi puteţi recomanda...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Byli bychom vděční, kdyby...
V-am fi recunoscători dacă...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Naším záměrem je, aby...
Intenţia noastră este să...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Je nám líto vás informovat, že...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Děkuji Vám předem...
Vă mulţumesc anticipat...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Těším se na možnou spolupráci.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pokud budete potřebovat více informací...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vážíme si vaší práce.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Těším se na Vaší odpověď.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
S pozdravem,
Cu stimă,
Επίσημος χαιρετισμός
Se srdečným pozdravem,
Cu sinceritate,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
S úctou,
Cu respect,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
S pozdravem, / Zdravím,
Cu bine,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί