Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Sayın Başkan,
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sayın yetkili,
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sayın yetkililer,
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
İlgili şahsa / makama,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sayın Ahmet Bey,
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Nihal Hanım,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ayşe Hanım,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Melek Hanım,
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ahmet Turgan,
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Sevgili Ali,
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...'e istinaden
Továbbá...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...'e atfen
A ....ajánlásával ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
... adına yazıyorum.
X nevében írok Önnek ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Rica etsem acaba ...
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Tudna ajánlani ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
El tudná nekem küldeni a ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Kérem, hogy sürgősen ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Çok memnun olurduk eğer ...
Hálásak lennék, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Üzgünüz ki ...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Előre is megköszönve segítségét...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Várom, hogy megbeszéljük
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Értékeljük az Önök üzletét
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Várom a mihamarabbi válaszát
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Saygılarımızla,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
Saygılarımla,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saygılar,
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saygılarımla,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saygılar,
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί