Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
İlgili şahsa / makama,
尊敬的收信人,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Nihal Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ahmet Turgan,
亲爱的约翰 史密斯,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Sevgili Ali,
亲爱的约翰,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
我们因为...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们写这封信是因为...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...'e istinaden
因贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...'e atfen
鉴于贵公司...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写这封信,想询问关于...的信息
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
... adına yazıyorum.
我代表...给您写信
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
您是否能够...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
如果您能...,我将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
如果您能… ,我将非常感激
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
我们对接受/获得...很有兴趣
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
您能推荐...吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Bizim niyetimiz şudur ki ...
我们的意向是...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Üzgünüz ki ...
很抱歉地通知您...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
提前谢谢您…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Daha fazla bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
期待着尽快得到您的回复。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Saygılarımızla,
此致
Επίσημος χαιρετισμός
Saygılarımla,
此致
敬礼
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saygılar,
肃然至上
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saygılarımla,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saygılar,
祝好
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί