Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Sayın Başkan,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sayın yetkili,
Estimata sinjoro,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
Estimata sinjorino,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sayın yetkili,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sayın yetkililer,
Estimataj sinjoroj,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
İlgili şahsa / makama,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sayın Ahmet Bey,
Estimata sinjoro Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Nihal Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ayşe Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Melek Hanım,
Estimata sinjorino Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Sayın Ahmet Turgan,
Estimata John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Sevgili Ali,
Estimata John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Ni skribas al vi pri...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Ni skribas en rilato kun...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
...'e istinaden
Plu al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
...'e atfen
Kun referenco al...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Mi skribas por demandi pri...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
... adına yazıyorum.
Mi skribas al vi nome de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Rica etsem acaba ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Mi estus plej dankema, se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Mi devas peti vin, ĉu...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Ĉu vi povas rekomendi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Vi estas urĝe petita al...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Çok memnun olurduk eğer ...
Ni estus dankemaj, se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Ĝi estas nia intenco...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Üzgünüz ki ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Antaŭdankon…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Se vi bezonas pli informon...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Ni dankas vian negocon.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Saygılarımızla,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός
Saygılarımla,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Saygılar,
Altestime,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saygılarımla,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saygılar,
Ĉion bonan,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί