Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr eller fru,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
İlgili şahsa / makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
Sayın Melek Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
Sevgili Ali,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till er angående ...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
... adına yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga er om/angående ...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle ni kunna rekommendera ...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle ni kunna skicka mig ...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber er omgående att ...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Üzgünüz ki ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om ni behöver mer information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från er snart.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
Saygılar,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
Saygılarımla,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί