Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Bäste herrn,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa fru,
拝啓
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Bästa herr eller fru,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Bäste John,
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med vänlig hälsning,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Med vänliga hälsningar,
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med vänlig hälsning,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί