Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Уважаемый г-н президент
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Уважаемый г-н ...
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемая госпожа
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Уважаемые...
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Уважаемые...
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Уважаемые...
İlgili şahsa / makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Nihal Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Уважаемый...
Sayın Ahmet Turgan,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Привет, Иван!
Sevgili Ali,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Пишем вам по поводу...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Мы пишем в связи с ...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ввиду...
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
В отношении...
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Не могли бы вы предоставить информацию о...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Я пишу от лица..., чтобы...
... adına yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ваша компания была рекомендована...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Вы не против, если...
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Будьте любезны...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Буду очень благодарен, если...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Не могли бы вы прислать мне...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Мы заинтересованы в получении...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Вынужден (с)просить вас...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Не могли бы вы посоветовать...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Пришлите пожалуйста...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Вам необходимо срочно...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Мы были бы признательны, если..
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Каков ваш актуальный прейскурант на...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Мы намерены...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Üzgünüz ki ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Заранее спасибо...
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Спасибо за помощь в этом деле.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Я хотел бы обсудить это с вами
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Если вам необходимо больше информации...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Мы ценим ваш вклад
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Надеюсь на скорый ответ
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
С уважением...
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός
С уважением...
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
С уважением ваш...
Saygılar,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
С уважением...
Saygılarımla,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
С уважением...
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί