Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Stimate Domnule Preşedinte,
Szanowny Panie Prezydencie,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Stimate Domnule,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimată Doamnă,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimate Domnule/Doamnă,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Stimaţi Domni,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
În atenţia celor interesaţi,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Stimate Domnule Ionescu,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dragă Mihai Popescu,
Szanowny Panie,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dragă Mihai,
Drogi Tomaszu,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vă scriem în legătură cu...
Piszemy do Państwa w związku z...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
În legătură cu...
W nawiązaniu do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Referitor la...
Nawiązując do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Vă adresez această scrisoare în numele...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

V-ar deranja dacă....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Sunteţi amabil să...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aş fi profund recunoscător dacă...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ne interesează să obţinem/primim...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Chciałbym zapytać, czy...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Îmi puteţi recomanda...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Trimiteţi-mi, vă rog...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Proszę o pilne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
V-am fi recunoscători dacă...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Intenţia noastră este să...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Z przykrością informujemy, że...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă mulţumesc anticipat...
Z góry dziękuję...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Doceniamy Państwa pracę.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Czekam na Pana odpowiedź.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cu stimă,
Z wyrazami szacunku,
Επίσημος χαιρετισμός
Cu sinceritate,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cu respect,
Z poważaniem,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Toate cele bune,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cu bine,
Pozdrawiam,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί