Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Stimate Domnule Preşedinte,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Stimate Domnule,
Gentilissimo,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimată Doamnă,
Gentilissima,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Stimate Domnule/Doamnă,
Gentili Signore e Signori,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Stimaţi Domni,
Alla cortese attenzione di ...,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
În atenţia celor interesaţi,
A chi di competenza,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Stimate Domnule Ionescu,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Popescu,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dragă Mihai Popescu,
Gentilissimo Bianchi,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dragă Mihai,
Gentile Mario,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vă scriem în legătură cu...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
În legătură cu...
In riferimento a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Referitor la...
Per quanto concerne...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Vă adresez această scrisoare în numele...
La contatto per conto di...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

V-ar deranja dacă....
Le dispiacerebbe...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Sunteţi amabil să...
La contatto per sapere se può...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Le sarei veramente grata/o se...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aş fi profund recunoscător dacă...
Le sarei riconoscente se volesse...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Potrebbe inviarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ne interesează să obţinem/primim...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Mi trovo a chiederLe di...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Îmi puteţi recomanda...
Potrebbe raccomadarmi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Trimiteţi-mi, vă rog...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
La invitiamo caldamente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
V-am fi recunoscători dacă...
Le saremmo grati se...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Intenţia noastră este să...
È nostra intenzione...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Dopo attenta considerazione...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă mulţumesc anticipat...
RingraziandoLa anticipatamente,
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Sentiamoci, il mio numero è...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Spero di sentirLa presto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cu stimă,
In fede,
Επίσημος χαιρετισμός
Cu sinceritate,
Cordiali saluti
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cu respect,
Cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Toate cele bune,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cu bine,
Saluti
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί