Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Vážený pane prezidente,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane/Vážená paní,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní Smithová,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Milý Johne,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Escrevemos a respeito de...
Obracíme se na vás ohledně...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Escrevemos em atenção a...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Em relação à/ao ...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Em atenção à/ao...
V návaznosti na...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escrevo-lhe para saber sobre...
Píši vám, abych vás informoval o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Escrevo-lhe em nome de...
Píši Vám jménem...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vadilo by Vám, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Teria a gentileza de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Eu ficaria muito satisfeito se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nós estamos interessados em obter/receber...
Máme zájem o získání/obdržení...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Devo perguntar-lhe se...
Musím vás požádat, zda...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
O senhor poderia recomendar...
Mohl(a) byste doporučit...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nós ficaríamos agradecidos se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Qual a lista atual de preços de...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
É a nossa intenção...
Naším záměrem je, aby...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informar que...
Je nám líto vás informovat, že...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Děkuji Vám předem...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Těším se na možnou spolupráci.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Caso precise de maiores informações...
Pokud budete potřebovat více informací...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Nós prezamos o seu negócio.
Vážíme si vaší práce.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Eu espero ter notícias suas em breve.
Těším se na Vaší odpověď.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cordialmente,
S pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός
Atenciosamente,
Se srdečným pozdravem,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Com elevada estima,
S úctou,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Abraços,
S pozdravem, / Zdravím,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί