Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quem possa interessar,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Escrevemos a respeito de...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Escrevemos em atenção a...
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Em relação à/ao ...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Em atenção à/ao...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escrevo-lhe para saber sobre...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Escrevo-lhe em nome de...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Teria a gentileza de...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Eu ficaria muito satisfeito se...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nós estamos interessados em obter/receber...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Devo perguntar-lhe se...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
O senhor poderia recomendar...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nós ficaríamos agradecidos se...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Qual a lista atual de preços de...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
É a nossa intenção...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informar que...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Caso precise de maiores informações...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Nós prezamos o seu negócio.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Eu espero ter notícias suas em breve.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Cordialmente,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Atenciosamente,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Com elevada estima,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Lembranças,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Abraços,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί