Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
W nawiązaniu do...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Nawiązując do...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Pozdrawiam,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί