Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
Arvoisa Herra Presidentti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
Hyvä Rouva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hyvä vastaanottaja,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Kirjoitamme teille koskien...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
Koskien...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
Viitaten...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
Olisikohan mahdollista...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Haluan kysyä voisiko...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
Voisitteko suositella...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
Pyydämme teitä välittömästi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
Olisimme kiitollisia jos...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
Tavoitteemme on...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
Kiittäen jo etukäteen...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
Jos tarvitsette lisätietoja...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
Arvostamme asiakkuuttanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
Terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί