Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
Distinguido Sr. Presidente:
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
Distinguido Señor:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
Distinguida Señora:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Distinguidos Señores:
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
Apreciados Señores:
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A quien pueda interesar
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
Apreciado Sr. Pérez:
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Srta. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Apreciada Sra. Pérez:
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
Estimado Sr. Pérez:
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
Querido Juan:
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Le escribimos en referencia a...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
Con relación a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
En referencia a...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
Escribo para pedir información sobre...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
Le escribo en nombre de...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
¿Sería posible...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
¿Tendría la amabilidad de...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
Me complacería mucho si...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Estamos interesados en obtener/recibir...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Me atrevo a preguntarle si...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
¿Podría recomendarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
¿Podría enviarme...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
Se le insta urgentemente a...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
Es nuestra intención...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Lamentamos informarle que...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
Le agradecemos de antemano...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Me complace la idea de trabajar juntos.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Gracias por su ayuda en este asunto.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
Si requiere más información...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
Apreciamos hacer negocios con usted.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
Espero tener noticias de usted pronto.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
Se despide cordialmente,
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
Atentamente,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
Respetuosamente,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
Saludos,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί