Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Tisztelt Elnök Úr!
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Tisztelt Uram!
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem!
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Tisztelt Uraim!
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Tisztelt Smith Úr!
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Tisztelt Smith Asszony!
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kedves Smith John!
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kedves John!
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Továbbá...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
A ....ajánlásával ....
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Érdeklődnék, hogy ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
X nevében írok Önnek ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Nem bánná, ha ...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Lenne olyan szíves, hogy ...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le lennék kötelezve, ha ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Tudna ajánlani ...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
El tudná nekem küldeni a ...
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kérem, hogy sürgősen ...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Hálásak lennék, ha ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Mi a jelenlegi ára a ....?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Az a szándékunk, hogy ...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Előre is megköszönve segítségét...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Várom, hogy megbeszéljük
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ha több információra van szüksége
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Értékeljük az Önök üzletét
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Várom a mihamarabbi válaszát
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Tisztelettel,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Tisztelettel,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Üdvözlettel,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί