Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Geachte heer President
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Geachte heer
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Beste Jan
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wij schrijven u in verband met ...
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Met betrekking tot ...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ten aanzien van ...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ik schrijf u om na te vragen over ...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ik schrijf u uit naam van ...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Zou u het erg vinden om ...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ik zou u willen vragen, of ...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kunt u ... aanbevelen ...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
U wordt dringend verzocht ...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Het is ons oogmerk om ...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bij voorbaat dank.
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij op de samenwerking.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wij waarderen u als klant.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ik hoor graag van u.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Groeten,
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί