Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Bästa fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
Bäste John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till er angående ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
Vidare till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga er om/angående ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle ni kunna skicka mig ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
Vi ber er omgående att ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om ni behöver mer information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
Vänliga hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
Hälsningar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί