Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί