Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Gentilissimo,
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentilissima,
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Gentili Signore e Signori,
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Alla cortese attenzione di ...,
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A chi di competenza,
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Gentilissimo Sig. Rossi,
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.na Verdi,
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Gentilissimo Bianchi,
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Gentile Mario,
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
In riferimento a...
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Per quanto concerne...
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
La contatto per avere maggiori informazioni...
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
La contatto per conto di...
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Le dispiacerebbe...
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
La contatto per sapere se può...
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le sarei veramente grata/o se...
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le sarei riconoscente se volesse...
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Potrebbe inviarmi...
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi trovo a chiederLe di...
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Potrebbe raccomadarmi...
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a...
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Le saremmo grati se...
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
È nostra intenzione...
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Dopo attenta considerazione...
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
RingraziandoLa anticipatamente,
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Sentiamoci, il mio numero è...
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Spero di sentirLa presto.
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
In fede,
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
Cordiali saluti
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Cordialmente,
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saluti
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saluti
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί