Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Distinguido Sr. Presidente:
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguida Señora:
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimado Sr. Pérez:
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Querido Juan:
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Con relación a...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En referencia a...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Escribo para pedir información sobre...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Le escribo en nombre de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

¿Sería posible...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
¿Tendría la amabilidad de...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Me complacería mucho si...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
¿Podría enviarme...
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Me atrevo a preguntarle si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
¿Podría recomendarme...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
¿Podría enviarme...
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Se le insta urgentemente a...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Es nuestra intención...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Lamentamos informarle que...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecemos de antemano...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Si requiere más información no dude en contactarme.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si requiere más información...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Espero tener noticias de usted pronto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se despide cordialmente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Atentamente,
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respetuosamente,
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Saludos,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Saludos,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί