Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

代表取締役社長 ・・・・様
Tisztelt Elnök Úr!
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
拝啓
Tisztelt Uram!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Tisztelt Uraim!
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Úr!
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
佐藤太郎様
Kedves Smith John!
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
佐藤太郎様
Kedves John!
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
一同に変わって・・・
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
先日の・・・の件ですが、
Továbbá...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・にさらに付け加えますと、
A ....ajánlásával ....
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・についてお伺いします。
Érdeklődnék, hogy ...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
・・・に代わって連絡しております。
X nevében írok Önnek ...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・していただけないでしょうか。
Nem bánná, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Lenne olyan szíves, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Le lennék kötelezve, ha ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただければ幸いです。
Nagyon hálás lennék, ha ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただけますか?
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
是非・・・・を購入したいと思います。
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・は可能でしょうか。
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・を紹介していただけますか。
Tudna ajánlani ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
・・・・をお送りください。
El tudná nekem küldeni a ...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
至急・・・・してください。
Kérem, hogy sürgősen ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
・・・・していただけませんでしょうか。
Hálásak lennék, ha ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
・・・・することを目的としております。
Az a szándékunk, hogy ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
大変申し訳ございませんが・・・・
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Előre is megköszönve segítségét...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お力添えいただきありがとうございます。
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Várom, hogy megbeszéljük
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
さらに情報が必要な場合は・・・・
Ha több információra van szüksége
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
ありがとうございました。
Értékeljük az Önök üzletét
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
お返事を楽しみにしています。
Várom a mihamarabbi válaszát
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
敬具
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός
敬具
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬白
Tisztelettel,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί