Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

代表取締役社長 ・・・・様
Dear Mr. President,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
拝啓
Dear Sir,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
Dear Madam,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
拝啓
Dear Sir / Madam,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Dear Sirs,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
関係者各位
To whom it may concern,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
拝啓
・・・・様
Dear Mr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
拝啓
・・・・様
Dear Mrs. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
Dear Miss Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
佐藤愛子様
Dear Ms. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
佐藤太郎様
Dear John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
佐藤太郎様
Dear John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
We are writing to you regarding…
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
一同に変わって・・・
We are writing in connection with...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
先日の・・・の件ですが、
Further to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・にさらに付け加えますと、
With reference to…
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
・・・についてお伺いします。
I am writing to enquire about…
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
・・・に代わって連絡しております。
I am writing to you on behalf of...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Your company was highly recommended by…
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

・・・・していただけないでしょうか。
Would you mind if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Would you be so kind as to…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・していただけると大変ありがたいです。
I would be most obliged if…
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただければ幸いです。
I would be grateful if you could...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
・・・・していただけますか?
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
是非・・・・を購入したいと思います。
We are interested in obtaining/receiving…
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・は可能でしょうか。
I must ask you whether...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
・・・・を紹介していただけますか。
Could you recommend…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
・・・・をお送りください。
Would you please send me…
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
至急・・・・してください。
You are urgently requested to…
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
・・・・していただけませんでしょうか。
We would be grateful if…
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
What is your current list price for…
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
We are interested in ... and we would like to know ...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
We understand from your advertisment that you produce…
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
・・・・することを目的としております。
It is our intention to…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
We carefully considered your proposal and…
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
大変申し訳ございませんが・・・・
We are sorry to inform you that…
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
If you need any additional assistance, please contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Thanking you in advance…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Please reply as soon as possible because…
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
If you require any further information, feel free to contact me.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お取り引きを開始させていただきたく思います。
I look forward to the possibility of working together.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
お力添えいただきありがとうございます。
Thank you for your help in this matter.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
I look forward to discussing this with you.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
さらに情報が必要な場合は・・・・
If you require more information ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
ありがとうございました。
We appreciate your business.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Please contact me - my direct telephone number is…
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
お返事を楽しみにしています。
I look forward to hearing from you soon.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
敬具
Yours faithfully,
Επίσημος χαιρετισμός
敬具
Yours sincerely,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
敬白
Respectfully yours,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
どうぞよろしくお願いします。
Kind/Best regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
どうぞよろしくお願いします。
Regards,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί