Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kara Sinjoro Prezidanto,
السيد الرئيس المحترم،
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Estimata sinjoro,
سيدي المحترم،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjorino,
السيدة المحترمة،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Estimata sinjoro/sinjorino,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Estimataj sinjoroj,
السادة المحترمون،
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Al kiu ĝi povas koncerni,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Estimata sinjoro Smith,
السيد أحمد المحترم،
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
السيدة نادية المحترمة،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي الآنسة نادية،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Estimata sinjorino Smith,
عزيزتي السيدة نادية،
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Estimata John Smith,
عزيزي أحمد كرم،
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Estimata John,
عزيزي أحمد،
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Ni skribas al vi pri...
نكتب لكم بخصوص...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Ni skribas en rilato kun...
نكتب لكم بخصوص...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Plu al...
وعلاوة على ذلك...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Kun referenco al...
بالنسبة إلى...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Mi skribas por demandi pri...
أكتب للاستفسار عن...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Mi skribas al vi nome de...
أكتب إليك نيابة عن...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
لقد تم ترشيح شركتم...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Ĉu vi kontraŭus, se...
هل تمانع لو...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
هلاّ تفضلت بـ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Mi estus plej dankema, se...
سأكون ممتنّا إذا...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Mi estus dankema, se vi povus...
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Mi devas peti vin, ĉu...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ĉu vi povas rekomendi...
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Vi estas urĝe petita al...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Ni estus dankemaj, se...
سنكون مُمتنين لو...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Kio estas via nuna listoprezo por...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ĝi estas nia intenco...
لدينا نية في أنْ...…
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Ni bedaŭras informi vin, ke...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Antaŭdankon…
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dankon pro via helpo en tiu afero.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Se vi bezonas pli informon...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Ni dankas vian negocon.
أقدر تعاملك معنا.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Altestime,
مع خالص التحية والاحترام،
Επίσημος χαιρετισμός
Altestime,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Altestime,
كل المودة والاحترام،
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Ĉion bonan,
تحياتي الحارة،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Ĉion bonan,
تحياتي،
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί