Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Kære Hr. Direktør,
代表取締役社長 ・・・・様
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Kære Hr.,
拝啓
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Fru,
拝啓
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Kære Hr./Fru,
拝啓
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Kære Hr./Fru.,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Til hvem det vedkommer,
関係者各位
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Kære Hr. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Frk. Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Kære Fr. Smith,
佐藤愛子様
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Kære John Smith,
佐藤太郎様
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Kære John,
佐藤太郎様
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Vi skriver til jer angående...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Vi skriver i forbindelse med...
一同に変わって・・・
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
I fortsættelse af...
先日の・・・の件ですが、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I henhold til...
・・・にさらに付け加えますと、
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Jeg skriver for at forhøre mig om...
・・・についてお伺いします。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Jeg skriver til dig på vegne af...
・・・に代わって連絡しております。
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Vil du have noget imod at...
・・・・していただけないでしょうか。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Kunne du være så venlig at...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
・・・・していただければ幸いです。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Vil du være så venlig at sende mig...
・・・・していただけますか?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
是非・・・・を購入したいと思います。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Jeg er nødt til at spørge dig om...
・・・・は可能でしょうか。
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Kan du anbefale...
・・・・を紹介していただけますか。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Kan du venligst sende mig...
・・・・をお送りください。
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Du er snarest anmodet til at...
至急・・・・してください。
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Vi vil være taknemmelig hvis...
・・・・していただけませんでしょうか。
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Det er vores hensigt at...
・・・・することを目的としております。
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
大変申し訳ございませんが・・・・
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Tak på forhånd...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Tak for din hjælp med dette anliggende.
お力添えいただきありがとうございます。
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Hvis du ønsker mere information...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vi sætter pris på jeres forretning.
ありがとうございました。
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
お返事を楽しみにしています。
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Med venlig hilsen
敬具
Επίσημος χαιρετισμός
Med venlig hilsen
敬具
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Med respekt,
敬白
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Med venlig hilsen
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Med venlig hilsen
どうぞよろしくお願いします。
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί