Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Sehr geehrte Damen und Herren,
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Lieber Herr Schmidt,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Lieber Johann,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Bezug nehmend auf...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
In Bezug auf...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wären Sie so freundlich...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Können Sie ... empfehlen...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Vielen Dank im Voraus...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Mit freundlichen Grüßen
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Hochachtungsvoll
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Herzliche Grüße
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Grüße
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί