Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Monsieur le président,
Arvoisa Herra Presidentti,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Hyvä Herra,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Hyvä Rouva,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Hyvä John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Kirjoitamme teille koskien...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Kirjoitamme teille liittyen...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
Koskien...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
Viitaten...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société fut recommandée par...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Olisikohan mahdollista...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Haluan kysyä voisiko...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Voisitteko suositella...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Pyydämme teitä välittömästi...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Olisimme kiitollisia jos...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Tavoitteemme on...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Kiittäen jo etukäteen...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Ystävällisin terveisin,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Kunnioittavasti,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Terveisin,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί