Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Monsieur le président,
Stimate Domnule Preşedinte,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Stimate Domnule,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Stimată Doamnă,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Stimate Domnule/Doamnă,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur,
Stimaţi Domni,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
În atenţia celor interesaţi,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Ionescu,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Dragă Mihai Popescu,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Dragă Mihai,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Vă scriem în legătură cu...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
În legătură cu...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
Referitor la...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société fut recommandée par...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
V-ar deranja dacă....
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Sunteţi amabil să...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Ne interesează să obţinem/primim...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Îmi puteţi recomanda...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
V-am fi recunoscători dacă...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Intenţia noastră este să...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Vă mulţumesc anticipat...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cu stimă,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Cu sinceritate,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Cu respect,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Cu bine,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί