Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Monsieur le président,
Szanowny Panie Prezydencie,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Drogi Tomaszu,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Piszemy do Państwa w związku z...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
W nawiązaniu do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
Nawiązując do...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société fut recommandée par...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Chciałbym zapytać, czy...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Proszę o pilne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Z przykrością informujemy, że...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Z góry dziękuję...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Doceniamy Państwa pracę.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Czekam na Pana odpowiedź.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Z wyrazami szacunku,
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Z poważaniem,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Pozdrawiam serdecznie,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Pozdrawiam,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί