Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Monsieur le président,
Kære Hr. Direktør,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Monsieur,
Kære Hr.,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame,
Kære Fru,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
Aux principaux concernés,
Til hvem det vedkommer,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Kære Fru. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Monsieur Dupont,
Kære John Smith,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Cher Benjamin,
Kære John,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver til jer angående...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i forbindelse med...
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Suite à...
I fortsættelse af...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
En référence à...
I henhold til...
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
J'écris afin de me renseigner sur...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
Je vous écris de la part de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Votre société fut recommandée par...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vil du have noget imod at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Auriez-vous l'amabilité de...
Kunne du være så venlig at...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Je vous saurai gré de...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Je vous saurai gré de...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Pourriez-vous me faire parvenir...
Vil du være så venlig at sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Je me permets de vous demander si...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Pourriez-vous recommander...
Kan du anbefale...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Kan du venligst sende mig...
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Nous vous prions de...
Du er snarest anmodet til at...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
Quelle est votre liste des prix pour...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
Notre intention est de...
Det er vores hensigt at...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
Nous regrettons de vous informer que...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
En vous remerciant par avance...
Tak på forhånd...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Merci pour votre aide.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Hvis du ønsker mere information...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de votre confiance.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
Dans l'attente de votre réponse.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med venlig hilsen
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med respekt,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Meilleures salutations,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Cordialement,
Med venlig hilsen
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί