Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Επιστολή

Επιστολή - Διεύθυνση

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης + συντομογραφία χώρας + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Βρετανική και Ιρλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
όνομα εταιρείας
Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού
Ονομασία πόλης,
Επαρχεία
Ταχυδρομικός κώδικας
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Καναδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη,
Όνομα εταιρίας,
Αριθμός κατοικίας + Όνομα οδού,
Όνομα πόλης + συντομογραφία επαρχίας + ταχυδρομικός κώδικας
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Αυστραλέζικη γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Νεοζηλανδική γραφή διεύθυνσης:
Όνομα παραλήπτη
Όνομα εταιρίας
Αριθμός οδού + όνομα οδού
Όνομα επαρχίας
Όνομα πόλης + ταχυδρομικός κώδικας
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Ευρωπαϊκή γραφή διεύθυνσης:
όνομα εταιρίας, όνομα παραλήπτη, οδός + νούμερο, όνομα πόλης, ταχυδρομικός κώδικας + επαρχία

Επιστολή - Προσφώνηση

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, το όνομα είναι άγνωστο
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και γένος παραλήπτη είναι άγνωστα
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης είναι μια ομάδα άγνωστων ατόμων ή ένας οργανισμός
To whom it may concern,
İlgili şahsa / makama,
Επίσημη επιστολή, το όνομα και το γένος παραλήπτη είναι τελείως άγνωστο
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Επίσημη επιστολή, αρσενικός παραλήπτης, το όνομα είναι γνωστό
Dear Mrs. Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, παντρεμένη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, ανύπαντρη, το όνομα είναι γνωστό
Dear Ms. Smith,
Sayın Melek Hanım,
Επίσημη επιστολή, θηλυκός παραλήπτης, άγνωστη συζυγική κατάσταση, το όνομα είναι γνωστό
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Λιγότερο επίσημη επιστολή, ο αποστολέας είχε ήδη πάρε-δώσε με τον παραλήπτη προηγουμένως
Dear John,
Sevgili Ali,
Ανεπίσημη επιστολή, ο αποστολέας είναι προσωπικός φίλος με τον παραλήπτη, κατάσταση σχετικά ασυνήθιστη
We are writing to you regarding…
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
We are writing in connection with...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Επίσημη επιστολή στο όνομα ολόκληρης της εταιρείας
Further to…
...'e istinaden
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
With reference to…
...'e atfen
Επίσημη επιστολή, η προσφώνηση κάνει αναφορά για κάτι σχετικό με την εταιρεία
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, προσωπική προσφώνηση στο όνομα της εταιρείας σας
I am writing to you on behalf of...
... adına yazıyorum.
Επίσημη επιστολή στο όνομα άλλου ατόμου
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Επίσημη επιστολή με ευγενική προσφώνηση

Επιστολή - Κύριο Μέρος

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
Would you be so kind as to…
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Επίσημο αίτημα, με προσοχή
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
I would be grateful if you could...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευγένεια
Would you please send me…
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
We are interested in obtaining/receiving…
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
I must ask you whether...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Επίσημο αίτημα, με ευγένεια
Could you recommend…
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
Would you please send me…
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Επίσημο αίτημα, με ευθύτητα
You are urgently requested to…
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Επίσημο αίτημα, με πολλή ευθύτητα
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Επίσημη αίτηση, με ευγένεια, στο όνομα της εταιρείας
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Επίσημη αίτηση, συγκεκριμένη και με ευθύτητα
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Επίσημη αίτηση, με ευθύτητα
It is our intention to…
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Επιστολή πρόθεσης, με ευθύτητα
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Επίσημη επιστολή, που οδηγεί σε μια απόφαση σχετικά με μια επιχειρηματική συμφωνία
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ki ...
Επίσημη επιστολή, απόρριψη μιας επιχειρηματικής συμφωνίας ή έλλειψη ενδιαφέροντος για μια προσφορά

Επιστολή - Κλείσιμο Επιστολής

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
If we can be of any further assistance, please let us know.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Thanking you in advance…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευγένεια
Please reply as soon as possible because…
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to the possibility of working together.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Επίσημη επιστολή, με ευγένεια
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
If you require more information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
We appreciate your business.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Επίσημη επιστολή, με ευθύτητα
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Επίσημη επιστολή, με πολλή ευθύτητα
I look forward to hearing from you soon.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Λιγότερο επίσημη επιστολή, με ευγένεια
Yours faithfully,
Saygılarımızla,
Επίσημος χαιρετισμός
Yours sincerely,
Saygılarımla,
Επίσημος χαιρετισμός, χρησιμοποιείται πολύ
Respectfully yours,
Saygılar,
Επίσημος χαιρετισμός, δεν χρησιμοποιείται πολύ
Kind/Best regards,
Saygılarımla,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που μιλούν στον ενικό
Regards,
Saygılar,
Ανεπίσημος χαιρετισμός, μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων που δουλεύουν πολύ μαζί