Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

прил. (приложения)
परिशिष्ट
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
прибл. (приблизительно)
लगभग
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
библ. (библиография)
ग्रंथ सूची
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa -ровно)
लगभग
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
гл. (глава)
अध्याय
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
кол. (колонка)
स्तंभ
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
дисс. (дисертация)
व्याख्यान
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
ред. (редактор ...)
संपादक
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
н/р (на пример)
उदाहरण
Ορισμός ενός παραδείγματος
особенно (особенно)
विशेषतः
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
и т.д. (и так далее)
आदि.
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
рис. (рисунок)
आकृ.
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
т.е. (то есть)
जो है कि...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
вкл. (включая)
सहित
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
ख़ासकर
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
стр. (страница)
अगला
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
стр-ы. (страницы)
अगला पन्ना
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
прол. (пролог)
प्रस्तावना
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
изд. (издательство)
प्रकाशन
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
ред. (просмотрено...)
पुनरीक्षित
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
обр. (в обработке...)
पुनर्मुद्रण
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
trans. (перевод ...)
अनुवादक
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
vol. (volume - ценность)
विभाग
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας