Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

부록
aneks
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
대략
ok. (około)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
참고 문헌 목록
bibliografia
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
대략
circa
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
제 (숫자 ex. 1) 장
rozdz. (rozdział)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
세로줄
kolumna
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
논문
dysertacja
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
편집
pod red. (pod redakcją)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
예,
np. (na przykład)
Ορισμός ενός παραδείγματος
특히,
szczególnie
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
등...
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
rys. (rysunek)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
즉,
tj. (to jest)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
... 포함
wliczając
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
주의
nb. (notabene/nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p.
str. (strona)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp.
str. (strony)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
서두
wstęp/przedmowa
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
(홍길동) 지음
wyd. (wydawnictwo)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
(홍길동) 개정
korekta
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
재판본
przedruk
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
(홍길동) 번역
tłum. (tłumaczenie)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
제 (몇) 판
t. (tom)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας