Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

부록
ملحق
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
대략
تقريبا
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
참고 문헌 목록
الببليوغرافيا
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
대략
حوالي
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
제 (숫자 ex. 1) 장
فصل
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
세로줄
عمود
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
논문
أطروحة
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
편집
التحرير
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
예,
مثلا
Ορισμός ενός παραδείγματος
특히,
خاصّةً
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
등...
إلخ. (إلى آخره)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
شكل
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
즉,
يعني
Ανάπτυξη μιας ιδέας
... 포함
بما في ذلك
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
주의
تنبيه
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p.
ًص. (صفحة)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp.
صفحات
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
서두
مقدمة
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
(홍길동) 지음
الناشر
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
(홍길동) 개정
راجعه
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
재판본
إعادة الطباعة
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
(홍길동) 번역
ترجمة
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
제 (몇) 판
مجلد
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας