Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

別表
(ภาคผนวก)
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ประมาณ
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
参考文献一覧
บรรณานุกรม
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
およそ
ประมาณ
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
บท
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
คอลัมน์
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
学位論文
ปริญญานิพนธ์
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
編さん
แก้ไขโดย
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
ตัวอย่างเช่น
Ορισμός ενός παραδείγματος
特に
โดยเฉพาะ
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
etc.
และอื่นๆอีกมากมาย
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
ตัวเลข
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
すなわち
กล่าวคือ
Ανάπτυξη μιας ιδέας
含めて
ประกอบไปด้วย
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
注意
หมายเหตุ
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
p.(ページ)
หน้า
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
pp.(ページ 複数)
หน้า
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
序論
คำนำ
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
(人物名)出版
ตีพิมพ์โดย
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
(人物名)編
ทบทวนโดย
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
再版
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
(人物名)訳
แปลโดย
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
ระดับ
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας