Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

παρ. (παράρτημα)
Phụ lục
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
περ. (κατά προσέγγιση)
Xấp xỉ
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Thư mục
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
περ. (περίπου)
vào khoảng
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
κεφ. (κεφάλαιο)
Chương
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
στήλη
Cột
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
διατριβή
Luận án
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
επιμ. (επιμέλεια)
Biên tập (bởi)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
VD:
Ορισμός ενός παραδείγματος
ειδ. (ειδικά)
Đặc biệt (là)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
κτλ. (και τα λοιπά)
v.v... (vân vân)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Σχ. (Σχήμα)
Biểu đồ
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
δηλαδή,...
Tức là/Nghĩa là
Ανάπτυξη μιας ιδέας
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Bao gồm
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
σημ. (σημείωση)
Ghi chú
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
σελ. (σελίδα)
tr. (trang)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
σελ. (σελίδες)
tr. (trang)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Προτ. (πρόλογος)
Lời tựa/Lời nói đầu
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
δημοσιεύθηκε από
Tác giả
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Hiệu chỉnh (bởi)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
ανατύπωση
Tái bản
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
μεταφράστηκε από
Người dịch
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
τομ. (τόμος)
Tập/Phần
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας