Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Ah. (Anhang)
Phụ lục
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
ugf. (ungefähr)
Xấp xỉ
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Thư mục
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
ca. (circa)
vào khoảng
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
K. (Kapitel)
Chương
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Spalte
Cột
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Diss. (Dissertation)
Luận án
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
bearb. (bearbeitet von)
Biên tập (bởi)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
z.B. (zum Beispiel)
VD:
Ορισμός ενός παραδείγματος
bes. (besonders)
Đặc biệt (là)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
usw. (und so weiter)
v.v... (vân vân)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Abb. (Abbildung)
Biểu đồ
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
d.h. (das heißt)
Tức là/Nghĩa là
Ανάπτυξη μιας ιδέας
inkl. (inklusive)
Bao gồm
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
N.B. (nota bene)
Ghi chú
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
S. (Seite)
tr. (trang)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
S. (Seiten)
tr. (trang)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Vorw. (Vorwort)
Lời tựa/Lời nói đầu
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
hg. (herausgegeben von)
Tác giả
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
geä. (geändert)
Hiệu chỉnh (bởi)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Nachdr. (Nachdruck)
Tái bản
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
übersetzt von
Người dịch
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Jg. (Jahrgang)
Tập/Phần
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας