Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Phụ lục
부록
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
Xấp xỉ
대략
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Thư mục
참고 문헌 목록
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
vào khoảng
대략
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
Chương
제 (숫자 ex. 1) 장
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Cột
세로줄
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Luận án
논문
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
Biên tập (bởi)
편집
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
VD:
예,
Ορισμός ενός παραδείγματος
Đặc biệt (là)
특히,
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
v.v... (vân vân)
등...
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Biểu đồ
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
Tức là/Nghĩa là
즉,
Ανάπτυξη μιας ιδέας
Bao gồm
... 포함
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
Ghi chú
주의
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
tr. (trang)
p.
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
tr. (trang)
pp.
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Lời tựa/Lời nói đầu
서두
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Tác giả
(홍길동) 지음
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
Hiệu chỉnh (bởi)
(홍길동) 개정
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Tái bản
재판본
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Người dịch
(홍길동) 번역
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Tập/Phần
제 (몇) 판
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας