Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

Phụ lục
annexe
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
Xấp xỉ
approx. (approximativement)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
Thư mục
biblio. (bibliographie)
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
vào khoảng
env. (environ)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
Chương
ch. (chapitre)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
Cột
col. (colonne)
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
Luận án
diss. (dissertation)
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
Biên tập (bởi)
éd. (édition)
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
VD:
ex. (exemple)
Ορισμός ενός παραδείγματος
Đặc biệt (là)
spéc. (spécialement)
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
v.v... (vân vân)
etc. (et cetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
Biểu đồ
fig. (figure)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
Tức là/Nghĩa là
c.-à-d. (c'est-à-dire)
Ανάπτυξη μιας ιδέας
Bao gồm
incl. (incluant)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
Ghi chú
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
tr. (trang)
p. (page)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
tr. (trang)
pp. (pages)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
Lời tựa/Lời nói đầu
préf. (préface)
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
Tác giả
éd. (édité par)
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
Hiệu chỉnh (bởi)
rev. (revu par)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
Tái bản
réimp. (réimpression)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
Người dịch
trad. (traduit par)
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
Tập/Phần
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας