Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ملحق
परिशिष्ट
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
تقريبا
लगभग
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
الببليوغرافيا
ग्रंथ सूची
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
حوالي
लगभग
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
فصل
अध्याय
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
عمود
स्तंभ
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
أطروحة
व्याख्यान
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
التحرير
संपादक
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
مثلا
उदाहरण
Ορισμός ενός παραδείγματος
خاصّةً
विशेषतः
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
إلخ. (إلى آخره)
आदि.
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
شكل
आकृ.
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
يعني
जो है कि...
Ανάπτυξη μιας ιδέας
بما في ذلك
सहित
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
تنبيه
ख़ासकर
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
ًص. (صفحة)
अगला
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
صفحات
अगला पन्ना
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
مقدمة
प्रस्तावना
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
الناشر
प्रकाशन
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
راجعه
पुनरीक्षित
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
إعادة الطباعة
पुनर्मुद्रण
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
ترجمة
अनुवादक
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
مجلد
विभाग
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας