Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Ακαδημαϊκές Συντομογραφίες

ملحق
Appendice
Προσάρτημα βασικών εγγράφων σε ένα έργο
تقريبا
ca. (circa)
Καταχώρηση άγνωστης ποσότητας
الببليوغرافيا
Bibliografia
Κατάλογος πηγών που χρησιμοποιήθηκαν
حوالي
ca. (circa)
Υπολογισμός καθορισμένου ποσού
فصل
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Ένα προσδιορισμένο τμήμα μιας εργασίας
عمود
Colonna
Το κατακόρυφο τμήμα ενός πίνακα
أطروحة
Dissertazione di laurea
Μια εργασία με συγκεκριμένο θέμα
التحرير
A cura di
Μετατροπή εργασίας από τρίτους
مثلا
e.g. (exempli gratia)
Ορισμός ενός παραδείγματος
خاصّةً
Specialmente
Καταχώρηση ακριβότερου προσδιορισμού ενός στοιχείου
إلخ. (إلى آخره)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
απαρίθμηση μιας άπειρης λίστας, η κυριολεκτική σημασία είναι "και ούτω καθεξής»
شكل
fig. (figura)
Γραφική αναπαράσταση που συνοδεύει εργασία
يعني
i.e. (id est)/cioè
Ανάπτυξη μιας ιδέας
بما في ذلك
incl. (incluso)
Προσθήκη στοιχείου σε μια λίστα
تنبيه
N.B. (nota bene)
Έκκληση προσοχής για ένα συγκεκριμένο σημείο
ًص. (صفحة)
p. (pagina)
Κάθε σελίδα μιας εργασίας
صفحات
pp. (pagine)
Αριθμός σελίδων μιας εργασίας
مقدمة
Prefazione/Preambolo
Μια σύντομη παράγραφος που παρέχει το υπόβαθρο μιας μελέτης
الناشر
Pubblicato da
Ορισμός του εκδότη ενός έργου
راجعه
n.d.A. (nota dell'autore)
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία έχει τροποποιηθεί ελαφρώς από κάποιον να γίνει πιο σχετική με το τρέχον κοινό
إعادة الطباعة
Opera ristampata
Χρησιμοποιείται όταν η εργασία δεν είναι πρωτότυπη, αλλά άμεση αντιγραφή
ترجمة
Tradotta da
Χρησιμοποιείται όταν μια εργασία μεταφράστηκε σε άλλη γλώσσα
مجلد
vol. (volume)
Περιγραφή ενός συγκεκριμένου τμήματος μιας εργασίας