Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Pode ser visto de/do/da...que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
จากที่เคยเห็นจาก...
Como pode ser observado em/no/na...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Os dados sugerem que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
A figura revela que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Alguns números significativos foram...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...foi positivamente correlacionado com...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
อย่างที่ทำนายไว้...
Como previsto,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
As estatísticas mostram que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ตามสถิติ...
De acordo com as estatísticas...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
พูดอย่างสถิติ
Estatisticamente falando...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων