Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Patrząc na ... można zauważyć, że...
... से पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Jak można zauważyć na... , ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane te zdają się sugerować, że...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane wykazują, że...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Z danych wynika, że...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kilka godnych uwagi wyników...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...był dodatnio skorelowany z...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Jak przewidywałem/przewidziałem...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statystyki pokazują, że...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Według statystyk...
आकड़ों के अनुसार
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statystycznie rzecz biorąc...
आकड़ों के अनुसार
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων