Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Jak można zauważyć na... , ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane te zdają się sugerować, że...
Các dữ liệu cho thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Dane wykazują, że...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Z danych wynika, że...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kilka godnych uwagi wyników...
Đáng chú ý là...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...był dodatnio skorelowany z...
... tỉ lệ thuận với...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Như dự đoán,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Statystyki pokazują, że...
Số liệu chỉ ra rằng...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Według statystyk...
Theo như số liệu cho thấy,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statystycznie rzecz biorąc...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων