Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... से पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・に見られるように、・・・・
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータはおそらく・・・・を示している。
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
この図は・・・・ということを明らかにしている。
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
このデータによると、・・・・ということは明白である。
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
・・・・という注目すべき結果になった。
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
予想通り、・・・・
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
・・・・の発見はXの論点と一致している。
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
この発見はXの主張を強固なものにしている。
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

・・・・ということをこの統計は示している。
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計によると、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計的に見て、・・・・
आकड़ों के अनुसार
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων