Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Các dữ liệu cho thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
La ciferoj malkaŝas, ke...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Đáng chú ý là...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...estis pozitive korelaciita kun...
... tỉ lệ thuận với...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Kiel antaŭdiris,...
Như dự đoán,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

La statistikoj montras, ke...
Số liệu chỉ ra rằng...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Laŭ la statistiko...
Theo như số liệu cho thấy,...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Statistike parolante...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων