Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
... on nähtävissä, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Các dữ liệu cho thấy...
Aineisto viittaa siihen, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Các số liệu chỉ ra rằng...
Luvut osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
Đáng chú ý là...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
... tỉ lệ thuận với...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
Như dự đoán,...
Kuten ennustettu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

Số liệu chỉ ra rằng...
Tilastot näyttävät, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Theo như số liệu cho thấy,...
Tilastojen mukaan...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Tilastollisesti puhuen...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων