Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كما يبدو جليًّا من...، ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تكشف الأرقامُ أنّ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... хорошо сочеталось с ...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
كما هو متقّع، ...
Как мы и предполагали...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Статистика показывает, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
وفقاً للإحصائيّات...
Согласно статистике...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
من الناحية الإحصائيّة
Статистиически...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων