Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

يبدو جليًّا من.... أنّ...
Din faptul că...reiese...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كما يبدو جليًّا من...، ...
După cum putem observa din...,....
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Datele par să sugereze faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تكشف الأرقامُ أنّ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
كما هو متقّع، ...
După cum am anticipat,...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
وفقاً للإحصائيّات...
Conform statisticilor...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
من الناحية الإحصائيّة
Din punct de vedere statistic...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων