Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Στατιστική

Στατιστική - Εμπειρικά δεδομένα

يبدو جليًّا من.... أنّ...
On peut voir avec... que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كما يبدو جليًّا من...، ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Les informations semblent suggérer que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
تكشف الأرقامُ أنّ...
Les chiffres révèlent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Plusieurs résultats notables furent...
Περιγραφή πολύ σημαντικών ακατέργαστων δεδομένων
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Περιγραφή ακατέργαστων δεδομένων

Στατιστική - Παρουσίαση

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και σημαντικών τάσεων μιας δεδομένης περιόδου
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Une corrélation fut établie entre...et...
Περιγραφή της σχέσης μεταξύ δύο σειρών δεδομένων
كما هو متقّع، ...
Comme prévu, ...
Λεπτομερής περιγραφή δεδομένων και επιβεβαίωση αρχικών προβλέψεων
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Σύγκριση αποτελεσμάτων σας με αυτά άλλων ερευνητών και επιστημόνων
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα σας συμφωνούν με αυτά άλλων

Στατιστική - Συμπέρασμα

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Les statistiques montrent que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
وفقاً للإحصائيّات...
Selon les statistiques...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
من الناحية الإحصائيّة
Statistiquement parlant...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικού συμπεράσματος από στατιστικά στοιχεία
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών σας και έκθεση γενικών συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων