Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Ακαδημαϊκός Λόγος | Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων - Περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο

अनुक्रम
Obsah
Κατάλογος τμημάτων ή κεφαλαίων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
आंकड़ों की सूची
Seznam hodnot
Κατάλογος σχημάτων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
तालिकाओं की सूची
Seznam tabulek
Κατάλογος πινάκων μιας διατριβής σε χρονολογική σειρά
परिशिष्ट
Příloha
Συμπληρωματικό υλικό που συλλέγεται και συνάπτεται στο τέλος της διατριβής
शब्दावली
Glosář
Ένας αλφαβητικός κατάλογος τεχνικών όρων με τους ορισμούς τους
संदर्भग्रंथ सूची
Seznam pramenů/Bibliografie
Συστηματικός κατάλογος βιβλίων και άλλων έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί
अनुक्रमणिका
Index
Κατάλογος λέξεων και φράσεων στο τέλος μιας διατριβής που υποδεικνύουν που μπορεί να βρεθεί σχετικό υλικό